Mailo

Người đàn ông tìm được lời giải trên thị trường

image.png

Bí quyết thành công của "Người đàn ông tìm được lời giải trên thị trường" ngài Jim Simon sáng lập quỹ Medallion.

Kể từ năm 1988, quỹ Medallion đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm lên tới 66% trước khi tính phí nhà đầu tư, và sau khi khấu trừ phí, con số này là 39%, thu về hơn 100 tỷ USD. Không ai trong thế giới đầu tư có thể tiệm cận con số này. Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, Steve Cohen và Ray Dalio đều thua ông ta. bc0e5c0edee42cba75f5.jpg

BÍ MẬT LÀ TẠO RA MỘT HỆ THỐNG CÓ HỆ SỐ GIAO DỊCH DƯƠNG (+) TIÊU CHÍ 1: Hiểu rất rõ và chính xác về hệ thống đầu tư của mình. “Chúng tôi chỉ đúng với tỷ lệ 50.75%, nhưng chúng tôi biết chắc chắn 100% rằng chúng tôi đúng 50.75%”, 50.75% là con số kỳ vọng thắng hay xác suất của hệ thống giao dịch của Jim Simon.

TIÊU CHÍ 2: Chỉ khi có lợi thế giao dịch mới tham gia đầu tư Risk-Reward (R:R). Các trader chuyên nghiệp có tỷ lệ Risk-Reward là 1:3, 1:4; 1:5 trở lên, tối thiểu là 1:2. Đây là điều mà George Soros cũng đã nói "Không quan trọng đúng hay sai trong giao dịch mà quan trọng khi đúng bạn được bao nhiêu tiền, khi sai bạn mất bao nhiêu tiền".

image.png

Trong trading, kỹ thuật giỏi là điều kiện cần, nhưng tư duy còn quan trọng hơn, tư duy là gốc rễ. Thiết kế hệ thống giao dịch của bạn với 2 tiêu chí trên, hiểu rõ hệ thống giao dịch của mình và kỷ luật tuân thủ, chỉ khi có lợi thế giao dịch mới tham gia đầu tư. Tuân thủ chúng giúp bạn TẠO RA MỘT HỆ THỐNG CÓ HỆ SỐ GIAO DỊCH DƯƠNG (+) đây là đòn bẩy cho thành công của bạn.

........... https://t.me/InvestingForFreedom

https://www.hepis.gr/getbusy/2019/02/05/σημαντικές-διακρίσεις-στο-ennovation-2018/

Forex

Future reading